Savjetovalište

Nadamo se da ćemo u prostorijama Centra u skoroj budućnosti omogućiti psihosocijalnu podršku i pomoć svim osobama koje su na bilo koji način doživjeli bilo koji oblik nasilja ili diskriminacije zbog svoje spolne orijentacije ili rodnog izražavanja.